Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527720

AuthorR. van der Meijden
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume22
Year1996
Issue5
Pages134-136
ISSN0017-2294
AbstractA. Barendregt & A. van Leerdam, Het hydro-ecologisch voorspellingsmodel ICHORS (versie 3.3) voor de provincie Zuid-Holland, Vakgroep Milieukunde RUU, Utrecht, 1995, 109 pag. + bijlagen, ƒ 20. Info: 030-2532359. *P. Bremer, Flora en fauna van Zuid- en Midden-Salland. Samenvattend rapport Milieu-inventarisatie, Zwolle, 1996, 29 pag.. Info: 038-4251752.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568112