Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527727

AuthorWil L.M. Tamis
TitleBoekbespreking
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume26
Year2000
Issue6
Pages253-253
ISSN0017-2294
AbstractJ. Schaminée & R. van ’t Veer, Honderd jaar op de knieën. De geschiedenis van de plantensociologie in Nederland, Utrecht, 2000, 240 pp., geïllustreerd, ƒ 47,50, ISBN 90-5011-141-6, Stichting Uitgeverij KNNV, Utrecht.
De hernieuwde belangstelling voor de plantensociologie in de jaren tachtig resulteerde in de vijfdelige serie ‘Vegetatie van Nederland’ van Joop Schaminée c.s. Als een bijprodukt werden hierbij een groot aantal oude gegevens uit vergeten notitieboekjes ontsloten. In de landelijke vegetatiedatabank zijn 320.000 vegetatie-opnamen opgeslagen, waarvan ca. 10% van vóór 1970. Deze oude gegevens kunnen een belangrijke bron vormen voor referentiebeelden in het natuurbeleid.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568119