Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527729

AuthorTh.W.J. Gadella
TitleKorte mededeling
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume9
Year1979
Issue11/12
Pages371-371
ISSN0017-2294
AbstractLycopodium annotinum L. op Schiermonnikoog. In het tijdschrift „De Levende Natuur” (81: 191—192, 1978) beschreef ik de lotgevallen van Lycopodium annotinum op Schiermonnikoog. Een zeer grote, zich uitbreidende, serie planten, verdween in de bijzonder droge zomer van 1976. Hoewel ik de mogelijkheid openliet dat elders in het bos (2e Dennen, N.O. van het dorp) deze zeldzame plantesoort ook zou kunnen voorkomen, leek het er toch op dat de soort voor Schiermonnikoog verloren was gegaan. De heer F. Stroeve uit Amstelveen attendeerde me er echter op dat hij in 1978 de soort op het eiland gevonden had, zij het op een andere plaats. Op zijn aanwijzing vonden mijn vrouw en ik in 1979 Lycopodium annotinum op enkele plaatsen langs het Bospad (N.-zijde 2e dennen), echter niet in zeer grote aaneengesloten groepen, doch verspreid tussen hoge vegetatie van Chamaenerion augustifolium, Salix repens en Calamagrostis epigejos (overige planten in de directe omgeving: Dryopteris carthusiana, Potentilla anglica, Prunella vulgaris en Pseudoscleropodium purum). In totaal werden 5 strobili aangetroffen, de meeste planten waren alleen vegetatief.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568121