Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527731

AuthorNN
TitleExcursieverslagen van FLORON-kampen in 2000
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume27
Year2001
Issue2/3
Pages52-60
ISSN0017-2294
AbstractDit in floristisch opzicht zeker geslaagde voorjaarskamp werd begunstigd door fraai zomerweer. Toch zal het weekend voor de deelnemers vooral in herinnering blijven door het samenvallen met de vuurwerkramp in Enschede. Hoewel we ons hemelsbreed op ongeveer 25 km afstand van de bron bevonden, werd de knal ook door ons als zeer hard ervaren. Even later werd de gigantische rookontwikkeling gezien. We begrepen dat er iets bijzonders aan de hand moest zijn, maar ook de Enschedeërs in ons midden maakten zich aanvankelijk niet erg ongerust. In de loop van de zaterdagmiddag bleek pas dal het rampgebied bijzonder dicht bij de woning van Otto is gelegen. Na telefonisch contact bleek gelukkig dat zijn vrouw en kinderen ongedeerd waren en de woning niet noemenswaard was beschadigd. Wel zat de schrik er goed in en was er nog steeds sprake van een situatie die als bedreigend ervaren werd. Daarom besloot Otto gedurende de rest van het weekend bij zijn gezin te zijn.
Mander is gelegen op de westflank van de stuwwal van Ootmarsum. De excursies vonden dan ook plaats op deze stuwwal en in het beekdallandschap op de flanken daarvan. Slechts één hok lag niet in dit stuwwallengebied maar verder naar het oosten. Het kamp werd door 21 deelnemers één of meer dagen bezocht. In de 20 hokken die we bezochten werden ruim 3336 waarnemingen gedaan. Het betreft 470 verschillende soorten, waarvan 444 van de Standaardlijst. Er werden 29 verschillende Rode-Lijstsoorten aangetroffen met een totaal van 68 waarnemingen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568123