Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527740

AuthorG.Th. de Roos
TitleVulpia membranacea (L.) Dum. nieuw voor het Waddengebied
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume11
Year1983
Issue9
Pages212-214
ISSN0017-2294
AbstractThe author mentions Vulpia membranacea (L.) Dum. as a new species for the Waddensea area. It was found in 1980 on the Netherlands isle of Vlieland.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568131