Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527746

AuthorNN
TitleDagexcursies 2002
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume28
Year2002
Issue2/3
Pages65-69
ISSN0017-2294
AbstractOnderstaand overzicht geeft een zo volledig mogelijk beeld van de dagexcursies die er komend seizoen in de FLORON-districten worden georganiseerd. De excursies betreffen meestal inventarisatie-excursies voor één van de FLORON-projecten. Voor de meeste excursies geldt dat zij plaatsvinden op zaterdag en tot ca. 16.00 uur duren. De deelnemers dienen zelf voor lunchpakket en drinken te zorgen. Indien van deze opzet wordt afgeweken is dat bij de excursieaankondiging in onderstaand overzicht vermeld. Bij elke excursie is aangegeven bij wie u terecht kunt voor nadere informatie. In veel gevallen is het nodig u daar ook vooraf aan te melden. De telefoonnummers van met een * gemarkeerde personen kunt u vinden bij het overzicht van FLORON-districten op pagina 70. De meest recente informatie over excursies en contactpersonen is ook de te vinden op de FLORON-website (www.floron.nl).
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568137