Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527749

AuthorsBas Kers, Robert Ketelaar, Menno van Zuijen
TitleTwee vondsten van Zeealant (Inula crithmoides L.) in Nederland
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume33
Year2008
Issue3
Pages77-82
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568140