Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527752

AuthorsFons A.I. Reijerse, Toon A.L.A.I. Verrijdt
TitleSida spinosa L., S. rhombifolia L., S. cordifolia L. en Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke adventief op lelievelden
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume34
Year2010
Issue5
Pages121-136
ISSN0017-2294
AbstractIn september 2005 werd Sida rhombifolia L. aangetroffen in een lelieveld. In de vier jaar daarna zijn in dergelijke velden ook drie andere Malvaceeën aangetroffen: Sida spinosa L., S. cordifolia L. en Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke. Deze vier soorten komen wijd verspreid voor in de (sub)tropen, maar in Europa slechts zelden als adventief. Ze worden in de meeste Europese Flora’s niet uitgesleuteld; reden om een sleutel op te stellen en beschrijvingen te geven van deze soorten.
Met uitzondering van S. cordifolia hebben de soorten een struikvormige, bezemachtige habitus, die duidelijk afsteekt tegen de monocultuur van de geteelde lelies in de lelievelden. De lelieteelt lijkt een geschikt biotoop te bieden voor deze adventieven, waarvan de zaden mogelijk uit sojaschroot via mest worden verspreid. Van drie soorten konden kiemkrachtige zaden verzameld worden, maar inburgering lijkt nog ver weg.
In September 2005, a single specimen of Sida rhombifolia L. was found in a field used for lily cultivation.
In the following four years three other Malvaceae species were found: Sida spinosa L., S. cordifolia L., and Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke. These four species are widely distributed in the (sub)tropics; in Europe they occur only rarely as casuals. Most European Floras do not provide keys or descriptions for these species, hence, such keys and descriptions are given in this paper. With the exception of S. cordifolia, the habit of the species resembles a broom-like subshrub, in structure sharply contrasting with the monoculture of the cultivated lilies in the lily fields. Lily cultivation seems to provide a suitable habitat for the four Malvaceae species. Possibly, the seeds of these species were mixed in with soybean meal and subsequently spread through manure.
From three species viable seeds could be collected, but hitherto naturalization of these species does not appear to have occurred.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568143