Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527763

AuthorsS.J. van Ooststroom, Th.J. Reichgelt
TitleNieuwe vondsten van zeldzame planten in Nederland hoofdzakelijk in 1963
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume2
Year1964
Issue3
Pages25-33
ISSN0017-2294
AbstractA list of new localities of rare species found in the Netherlands mainly during 1963.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568153