Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527769

AuthorNN
TitleRectificatie
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume2
Year1965
Issue7
Pages88-88
ISSN0017-2294
AbstractIn het artikel van Dr. Den Hartog (Gorteria 2, afl. 6, p. 68-72) is een storende drukfout geslopen. Op p. 68, regel 12 van onderen moet in plaats van intracellulaire ruimten staan: intercellulaire ruimten. Ook in de Summary op p. 72 dient in regel 3 van boven intracellular air spaces vervangen te worden door intercellular air spaces.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568159