Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527780

AuthorNN
TitleNieuws uit de literatuur II
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume12
Year1985
Issue10
Pages245-245
ISSN0017-2294
AbstractM. Bolliger, 1982. Die Gattung Pulmonaria in Westeuropa (215 pag.). Deze grondige studie vermeldt voor Nederland P. officinalis en P. montana. Bij het door de schrijver ge√ętiketteerde Leidse materiaal bevond zich ook een collectie van P. obscura uit Nederland.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568170