Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527785

AuthorsA. Hagendijk, J.L. van Soest, H.A. Zevenbergen
TitleDe verspreiding van Taraxacum sectio Spectabilia Dahlst. in Nederland
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume5
Year1971
Issue7/10
Pages147-148
ISSN0017-2294
AbstractDe in Nederland waargenomen soorten van Taraxacum uit de sectie Spectabilia Dahlst. zijn: T. anglicum Dahlst., T. euryphyllum (Dahlst.) Christ., T. hygrophilum v. S., T. johannis-jansenii v. S. en T. nordstedii Dahlst. Op de kaartjes is hun verspreiding weergegeven, in hoofdzaak berustend op gegevens van na 1950 (fig. 1, a—d). Zou men de oudere gegevens daaruit weglaten, zo zou het beeld dat de kaartjes bieden niet noemenswaard worden beïnvloed. Bij de steeds verder schrijdende cultuurmaatregelen worden deze, op natuurlijke standplaatsen groeiende soorten ernstig bedreigd.
Volledigheidshalve zij vermeld dat nog twee nieuwe soorten uit deze sectie te zijner tijd in de Acta Botanica Neerlandica zullen worden gepubliceerd: T. duvigneaudii v. S. (Gouda-Waddinxveen) en T. zevenbergend v. S. (Hijzen bij Moergestel en Houtakker bij Tilburg).
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568175