Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527786

AuthorRuud van der Meijden
TitleBoekbespreking 2
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume26
Year2000
Issue2/3
Pages84-84
ISSN0017-2294
AbstractC.A.J. Kreutz & H. Dekker, De orchideeën van Nederland. Ecologie, verspreiding, bedreiging, beheer. Raalte, 2000. Uitg. B.J. Seckel, 512 pp., ISBN 90-805149-1-8, NLG 124,50 of rechtstreeks bij de uitgever zonder verzendkosten. E-mail: seckel@wxs.nl — Internet: http://home.wxs.nl/~seckel/kreutz Een kloek boek met zo’n 700, vaak pagina-grote kleurenfoto’s van voortreffelijke kwaliteit, dat is wat het eerst opvalt aan het boek. Bij bijna elke soort staan foto’s van verschillende vindplaatsen, en je verbaast je over de verschillen binnen een en dezelfde soort. Dat zijn we gewend van Harlekijn en van Vleeskleurige orchis, maar kijk bijvoorbeeld eens naar de 6 detailfoto’s van Hondskruid: allemaal duidelijk verschillend. Iets dergelijks geldt zeker ook voor de foto’s van Moeraswespenorchis, en voor vele meer. Het boek is een lust voor het oog, ook om de mooie locatiefoto’s. Maar het boek is veel meer, zoals de titel al aangeeft. De tekst gaat vooral in op de standplaatsen van de soorten, en indien bekend ook over fluctuaties in aantallen planten, begeleidende soorten, etc. Van alle soorten worden paginagrote verspreidingskaarten gegeven, met de aantallen uurhokken voor en na 1950, en de aantallen kilometerhokken vanaf 1980. De meeste ervan tonen het weinig rooskleurige beeld van de achteruitgang van de orchideeënsoort.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568176