Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527787

AuthorsWout van der Slikke, Leni Duistermaat
TitleVerslag landelijke excursie Waaloevers 11 september 1993
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume19
Year1993
Issue4
Pages43-44
ISSN0017-2294
AbstractDe tweede zaterdag van september was de laatste landelijke excursie van FLORON voor dit seizoen. Ruim 25 personen hadden zich rond 10 uur bij het station in Nijmegen verzameld. Dit ondanks de gelijktijdig gehouden open monumentendag, die wellicht een aantal floristen naar doorgaans niet toegankelijke stukjes muurflora had gelokt. De plaats van de excursie was dan ook interessant genoeg: de Waaloevers bij Ewijk/Beuningen.
Doel van de excursie was een aantal kilometerhokken te inventariseren. Besloten werd de groep in twee├źn te delen en elke groep een hok te laten doen. De twee aaneengesloten hokken bestonden elk uit een binnendijks stuk cultuurland, een grasdijk, een buitendijks stuk land en enkele rivierstrandjes met kribben. Een van de hokken bevatte bovendien een tweetal grote poelen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568177