Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527789

AuthorsRaymond van der Ham, Stans Kofman
TitleBoekbespreking 1: R.T.J. Cappers & R.M. Bakker, Handboek voor het determineren van zaden en vruchten
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume36
Year2013
Issue3
Pages85-86
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568179