Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527790

AuthorBaudewijn Odé
TitleFlora van de oeverbiotopen van de randmeren
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume24
Year1998
Issue2
Pages37-38
ISSN0017-2294
AbstractStichting FLORON. In 1997 zijn de oevers van de Randmeren geïnventariseerd in het kader van het Floristisch meetnet oevers zoete rijkswateren. FLORON voert dit meetnet uit in opdracht van RIZA, Rijkswaterstaat. Langs de Randmeren worden binnen een selectie van 52 km-hokken vierjaarlijks de presentie en abundantie van soorten opgenomen. De ontwikkeling van de flora wordt o.a. gevolgd aan de hand van de Floristische Kwaliteit van ecosysteemtypen. Op basis van de steekproef is het mogelijk een floristische karakterisering van de oevers van de Randmeren te presenteren (zie Fig. 1).
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568180