Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527791

AuthorsP.P.G. van den Boom, A.M. Brand, A. Aptroot
TitleAanvullingen op en wijzigingen in de Standaardlijst van de Nederlandse Korstmossen II
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume20
Year1994
Issue4
Pages89-99
ISSN0017-2294
AbstractSeveral additions to and changes in the Dutch lichen checklist are presented, including notes on or descriptions of 57 species. See note A. The total number of accepted taxa of lichens (including lichenicolous fungi) in the Netherlands is now 724.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568181