Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527793

AuthorsJ. Mennema, G. Renaud-Nooy van der Kolff
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume11
Year1983
Issue9
Pages215-216
ISSN0017-2294
AbstractAnon., Vegetatierapport Groot Goor, deel II, Werkgroep ‘Planologie’ van de Stichting Samenlevingsopbouw te Mierlo-Hout, 1982, fotokopie.* Een voortzetting van het onderzoek, dat in Gorteria 10 (10) reeds is aangekondigd.
J.-P. Breure en H. van der Hagen, Waalsdorp, een vegetatiekartering en een onderzoek naar de invloed van recreatie op vegetatie, Doctoraalverslag afd. Geobotanie, Nijmegen, 1981, 219 pag. + bijlagen + tabellen, fotokopie.* Het resultaat van een geobotanische inventarisatie, met in de bijlagen uitvoerige vegetatiekundige opnamen, dat als grondslag moet dienen voor het beheer van dit door het Duinwaterleidingbedrijf van ’s-Gravenhage nieuw te verwerven duingebied.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568183