Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527796

AuthorNN
TitleNederlandse Oecologische Flora
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume15
Year1989
Issue5
Pages154-155
ISSN0017-2294
AbstractDeel 4 en deel 5 van de onvolprezen Nederlandse Oecologische Flora zullen gaan verschijnen! Toch heeft het er tamelijk lang naar uitgezien dat er na het derde deel geen vervolg zou komen. Onlangs hebben alle betrokken partijen echter volledige overeenstemming bereikt, en het ziet er naar uit dat het vierde deel (composieten, waterplanten en bolgewassen) in de herfst van 1990 op tafel ligt.
FLORON acht het van groot belang dat de OecoFlora voltooid kan worden, maar hecht er anderzijds aan dat de landelijk-coördinator het gezicht van FLORON blijft bepalen. In overleg is de volgende oplossing gekozen. Eddy Weeda schrijft de tekst voor deel 4 en 5 van de OecoFlora. Hij behoudt tevens zijn funktie als landelijk-coördinator van FLORON. Overeengekomen is, dat een groot deel van zijn werkzaamheden tijdelijk door medewerkers van het Rijksherbarium zal worden verricht, maar vanzelfsprekend in nauw overleg met hem.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568186