Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527798

AuthorsVijko P.A. Lukkien, Pipasi Jeurissen
TitleAantekeningen over de ontstaansgeschiedenis van de bastaard van de Kruldistel (Carduus crispus L.) en de Knikkende distel (Carduus nutans L.) op Schiermonnikoog
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume31
Year2005
Issue1
Pages6-10
ISSN0017-2294
AbstractGemengde populaties van Kruldistel (Carduus crispus L.) en Knikkende distel (C. nutans L.) met de daarin voorkomende bastaard van beide soorten zijn op het Nederlandse waddeneiland Schiermonnikoog in de jaren 2002, 2003 en 2004 nader onderzocht. Naast de morfologische beschrijving van de bastaard (C. crispus × nutans) worden een aantal menselijke invloeden beschreven die het ontstaan van deze bastaard mede verklaren. Mixed populations of Carduus crispus L., C. nutans L. and their hybrid C. crispus × nutans were found on the West Frisian island of Schiermonnikoog, the Netherlands. The Carduus populations on the island have been monitored during the years 2002, 2003 and 2004. This paper gives a description of the hybrid based on material collected during this period. It also presents a few explanations for the origin of the hybrid and the occurrence and distribution of the mixed populations on the island.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568188