Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527800

AuthorNN
TitleFloristenconcilie 1980 uitgesteld
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume9
Year1979
Issue11/12
Pages374-374
ISSN0017-2294
AbstractIn verband met het feit, dat het eerste deel van de Atlas van de Nederlandse Flora later verschijnt dan oorspronkelijk werd verwacht, wordt het Floristenconcilie 1980 enige maanden uitgesteld. De Paasvergadering van de Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland, inmiddels vastgesteld op vrijdag 11 april a.s., vindt normaal doorgang.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568190