Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527801

AuthorNN
TitleSymposium ‘Vrijwilligers en soortbescherming’
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume28
Year2002
Issue4
Pages95-96
ISSN0017-2294
AbstractOp zaterdag 12 oktober 2002 wordt in Ede een symposium gehouden met de titel ‘Vrijwilligers en Soortbescherming’, de onmisbare rol van vrijwilligers bij onderzoek naar en beheeractiviteiten voor bedreigde planten- en diersoorten in Nederland. Tijdens het symposium laten vrijwilligers zien welke rol zij vervullen bij de bescherming van planten- en diersoorten. Tijdens de presentaties wordt ingezoomd op verschillende vrijwilligersprojecten in het kader van soortbescherming, waarbij aspecten als verspreiding en ecologie, monitoring, voorlichting en beleid aan de orde komen. De organisatie is in handen van het landelijk Platform Soortenbeschermende Organisaties (PSO) in samenwerking met de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF) en Landschapsbeheer Nederland (LBN).
Het symposium wordt gehouden in congrescentrum ‘De Reehorst’, Bennekomseweg 24 te Ede, nabij het station Ede-Wageningen. De toegang is gratis, maar aanmelding is noodzakelijk. Tijdens het symposium is het mogelijk om uw (vrijwilligers-) organisatie te presenteren door middel van een stand of een poster. Heeft u hier belangstelling voor, dan kunt u dit melden bij onderstaand adres.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568191