Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527813

AuthorA.A. Sterk
TitleAnacamptis pyramidalis bij Wijk aan Zee
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume8
Year1976
Issue5
Pages81-85
ISSN0017-2294
AbstractThe fluctuations in numbers of flowering plants of Anacamptis pyramidalis in the conservation area ‘Noordhollands Duinreservaat’ in the years 1940—1975 are reported and briefly discussed.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568202