Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527819

AuthorHans Kruijer
TitleBoekbespreking 1
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume28
Year2002
Issue6
Pages142-143
ISSN0017-2294
AbstractA.C. Bouman, De Nederlandse Veenmossen. Flora en verspreidingsatlas van de Nederlandse Sphagnopsida, Stichting Uitgeverij KNNV in samenwerking met de Bryologische en Lichenologische Werkgroep van de KNNV, Utrecht, 2002, 150 pag., € 29,95 (€ 24,95 voor KNNV-leden bij de KNNV; € 17,= voor leden van de Bryologische Lichenologische Werkgroep bij de werkgroep), ISBN 90-5011-162-9 [verschenen in de reeks KNNV Natuurhistorische Bibliotheek Nr. 70]. — Veenmossen zijn de bekendste mossen. Zij domineren meestal de vegetatie van levende hoogvenen, maar ze komen in verschillende natte tot vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke standplaatsen voor. Een groot aantal veenmossoorten is kenmerkend voor bepaalde plantengemeenschappen van natte tot vochtige standplaatsen. Veenmossen spelen bij de vorming van hoogvenen een cruciale rol, omdat zij de afbraak van dood organisch materiaal sterk vertragen. Dit doen ze door het verhogen van de zuurgraad van hun omgeving en het creëren van een zuurstof-arm milieu door grote hoeveelheden water als een spons vast te houden. Door dit water-vasthoudend vermogen is ‘veenmos’ ook in de horticultuur een belangrijke grondstof.
Veenmossen zijn als groep duidelijk herkenbaar, maar de verschillende soorten zijn morfologisch vaak zeer variabel. Het op naam brengen van veenmossoorten is daardoor vaak lastig en daarom voor menige bryoloog een bron van frustratie geweest. Met het verschijnen van de flora en verspreidingsatlas van ‘De Nederlandse Veenmossen’ is het eindelijk mogelijk zelf verzamelde veenmossen met voldoende zekerheid op naam te brengen. De veenmosflora is een vervolg op de eerder verschenen flora’s en verspreidingsatlassen van ‘De Nederlandse Bladmossen’¹ (1989) en ‘De Nederlandse Levermossen & Hauwmossen’² (1996). Er bestaat nu voor het eerst in de geschiedenis een compleet overzicht van de hele Nederlandse mosflora.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568208