Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527821

AuthorR. van der Meijden
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume23
Year1997
Issue4
Pages115-116
ISSN0017-2294
Abstract**W. Altenburg, Monitoring in de Blaugerzen bij Eagmaryp in 1995, Veenwouden, Altenberg & Wymenga-rapport 144, 18 pag. + kaarten. *S.J.A. van Baalen, F.J. Stoppelenburg & A.C. Garritsen, Kennisoverzicht Instrumentarium Verdrogingsbestrijding. Een verkenning van de toepassingen van en de behoefte aan modellen en informatiesystemen voor de planvorming voor gebiedsgerichte verdrogingsbestrijding, Rapport Nationaal Onderzoeksprogramma Verdroging 13.1, RIZA, Lelystad, 103 pag. + 256 pag. bijlagen. Info: 0320- 298384.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568210