Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527824

AuthorJ. Mennema
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume9
Year1978
Issue2
Pages47-48
ISSN0017-2294
AbstractG. DE BRUIJN, De zeggen in het stroomgebied van de Drentsche A; 1: Landschap en vegetatie, 213 pag.; 2: Carex-flora, 150 pag.; doctoraal verslag, Laboratorium voor Plantenoecologie, Haren, Gr., 1977, fotokopie, ƒ 12,—.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568213