Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527831

AuthorRuud van der Meijden
TitleWachtkamersoorten: uw aanvullingen graag!
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume27
Year2001
Issue2/3
Pages42-44
ISSN0017-2294
AbstractHet aantal soorten dat in Heukels’ Flora wordt behandeld neemt langzaam toe. Werden in de laatste editie ruim 40 soorten extra opgenomen, reeds vijf jaar later zijn er wederom een kleine dertig soorten die eigenlijk in de Flora thuishoren. Omdat er niet spoedig een nieuwe editie te verwachten is, is het wenselijk om tussendoor aandacht te vragen voor een aantal zaken die de Flora betreffen.
Meestal zit er heel wat tijd tussen het moment dat een nieuwe plantensoort “in het wild” gevonden wordt, en het moment dat deze als Standaardlijstsoort wordt beschouwd. Afgezien van het feit dat de Heukels-Flora gemiddeld om de zeven jaar verschijnt, en dus per definitie iets achterloopt, kan het een hele tijd duren eer duidelijk wordt dat een nieuwe soort inderdaad voldoet aan de criteria om opgenomen te worden in een nieuwe editie van de Standaardlijst. Zoals bekend moet een nieuwe Standaardlijstsoort die zich vestigt als gevolg van menselijke activiteiten aan de volgende criteria voldoen: hij moet in tenminste 3 niet-aangrenzende uurhokken voorkomen en ter plekke minstens drie generaties hebben geleefd (wat overigens voor houtige gewassen bijna niet vast te stellen is).
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568220