Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527832

AuthorArnout-Jan Rossenaar
TitleVerspreiding van bedreigde soorten in Nederland
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume28
Year2002
Issue2/3
Pages47-47
ISSN0017-2294
AbstractEen belangrijk onderdeel van het Natuurbeleidsplan is het opstellen van Rode Lijsten. Ze geven het natuurbeleid en -beheer handvaten om beschermingsmaatregelen te nemen. Van de ca. 1450 soorten vaatplanten in Nederland staan er 499 op de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare planten.┬╣ De acuut bedreigde soorten worden gevormd door de categorie├źn Ernstig Bedreigd en Bedreigd, die respectievelijk 102 en 97 soorten omvatten. Zonder extra inspanningen zullen populaties van deze soorten op veel plaatsen het veld ruimen.
Door FLORON is een kaart vervaardigd (Fig. 5, p. 59) waarop de verspreiding van deze 199 soorten is weergegeven. Op deze kaart is direct te zien waar de zwaartepunten liggen van (natuur)terreinen met veel bedreigde soorten. Opvallend is dat Zuid-Limburg, de vastelandsduinen, de Waddeneilanden en een aantal gebieden in Oost- en Zuid-Nederland concentraties herbergen van bedreigde soorten.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568221