Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527833

AuthorNN
TitleBoekbespreking
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume1
Year1962
Issue6
Pages64-64
ISSN0017-2294
AbstractHEUKELS – VAN OOSTSTROOM, Flora van Nederland, 15e druk, bewerkt door Dr. S. J. van Ooststroom. P. Noordhoff N.V., Groningen, 1962, 892 pag., 1038 fig., f. 11,50.
In deze nieuwe druk werd weer een groot aantal noodzakelijke aanvullingen en verbeteringen aangebracht. Deze betreffen o.a. de omgrenzing van enige geslachten en soorten, de bewerking van een aantal infraspecifische taxa, wijzigingen van nomenclatorische aard en toevoegingen van literatuuropgaven.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568222