Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527834

AuthorTon Rotteveel
TitleVoortvarend (2)
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume17
Year1991
Issue5
Pages20-20
ISSN0017-2294
AbstractIn ons land wordt veel graszaad geteeld; het zaad hiervoor kan incidenteel uit het buitenland komen. Graszaadpercelen worden intensief gecontroleerd op soortechtheid en raszuiverheid. Bij geruchte is vernomen dat de bij ons uitgestorven Lolium temulentum wel eens door keurmeesters in graszaadpercelen wordt aangetroffen. Het is noodzakelijk om, als zulke vondsten worden gedaan, het materiaal te conserveren en ter beschikking van het Rijksherbarium te stellen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568223