Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527839

AuthorsWout J. Holverda, Hans J.D. Kruijer, Frits C.F. van Beusekom
TitleRuud van der Meijden (1945–2007): ambachtelijk planten-taxonoom en vrijmoedig verteller in de nationale floristiek
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume33
Year2009
Issue4/5/6
Pages102-119
ISSN0017-2294
AbstractRuud van der Meijden was een enthousiast en inspirerend botanicus die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de floristiek in Nederland. Hij stond aan de wieg van de Stichting FLORON en het databestand FLORBASE. Hij heeft botanisch en floristisch Nederland vertrouwd gemaakt met de modernste inzichten in de plantensystematiek door deze toe te passen in de vier edities van de Heukels’ Flora van Nederland1–5 die hij heeft samengesteld en geschreven.
Ruud van der Meijden was an enhousiastic and inspiring botanist who has paid a significant contribution to the development of Dutch floristics. He was co-founder of ʻStichting FLORONʼ [the FLORON foundation] and the floristic data base FLORBASE. He incorporated the most recent insights in plant systematics in the four editions of the Heukels’ Flora van Nederland1–5 which he had written and edited. In doing so, he made many Dutch botanists and other users of these Floras familiar with these new insights and corresponding novel classifications.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568228