Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527841

AuthorBram van de Beek
TitleSystematische sleutel voor de Nederlandse soorten van het genus Rubus L.
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume36
Year2014
Issue4/5/6
Pages194-216
ISSN0017-2294
AbstractDeterminatiesleutel voor alle in deze aflevering van Gorteria door Van de Beek en de zijnen onderscheiden Nederlandse bramensoorten (Rubus L. subg. Rubus)1 en van de soorten uit de andere subgenera van het genus Rubus. De Romeinse cijfers verwijzen naar de deelsleutels van de infragenerische taxa in het tweede deel van deze sleutel.
Identification key for all Dutch bramble species (Rubus L. subg. Rubus) that are recognised to occur in the Netherlands by Van de Beek and collaborators in this issue of Gorteria1, as well as for the species of the other subgenera of the genus Rubus. Roman numerals used in the main key refer to subkeys for infrageneric taxa in the second section of this systematic key.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568230