Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527844

AuthorNN
TitleOnder de loupe
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume13
Year1986
Issue1
Pages24-24
ISSN0017-2294
AbstractVan de 20e editie van Heukels’ Flora van Nederland is een bijdruk verschenen. Deze is nagenoeg gelijk aan de eerste oplage, maar de errata zijn nu in de tekst verwerkt en het omslag is van een duurzamer materiaal gemaakt. Voor het overige is de bijdruk gelijk aan de eerste oplage. De (ongewijzigde) prijs is f. 59,95. Te bestellen bij de boekhandel of bij Uitgeverij Wolters-Noordhoff te Groningen (ISBN 9001 380026).
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568233