Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527845

AuthorRense Haveman
TitleHet Festuca ovina-complex in Nederland. 1. F. pallens Host (Kalkzwenkgras), een veronachtzaamde soort uit Zuid-Limburg
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume31
Year2005
Issue1
Pages1-5
ISSN0017-2294
AbstractDit artikel vermeldt de ontdekking van Festuca pallens in herbariummateriaal van Nederlandse bodem in de collectie van het Nationaal Herbarium Nederland (NHN) te Leiden. In de eerste helft van de vorige eeuw zijn twee planten van deze soort verzameld in Zuid-Limburg op de Sint Pietersberg en bij Bunde. Het is onbekend of F. pallens nog steeds in Nederland voorkomt aangezien recente collecties ontbreken. De Wilde-Duyfjes rekende de planten, die door de verzamelaars destijds waren gedetermineerd als “F. ovina subsp. eu-ovina var. glauca subvar. pallens”, tot haar ondersoort F. ovina subsp. cinerea (= F. lemanii sensu Flora Europaea p. max. p.). In het voorliggende artikel wordt een beschrijving gegeven van F. pallens en worden de verspreiding en de ecologie van deze soort kort bediscussieerd. The discovery of Dutch specimens of Festuca pallens in the collection of the Nationaal Herbarium Nederland (NHN) in Leiden is reported. In the first half of the last century, two specimens were collected from different places in the western part of South Limburg, Province of Limburg, the Netherlands. It is unknown whether F. pallens still exists in the Netherlands, because more recently collected specimens were not found. The collections were determined as “F. ovina ssp. eu-ovina var. glauca subvar. pallens” by the collectors. De Wilde-Duyfjes considered these plants to belong to her subspecies F. ovina subsp. cinerea (mainly F. lemanii sensu Flora Europaea). A description of F. pallens is given, accompanied with a picture. Furthermore, the distribution and ecology of the species is discussed.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568234