Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527846

AuthorR. van der Meijden
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume21
Year1995
Issue1/2
Pages74-76
ISSN0017-2294
AbstractDeze rapporten, waarvan de prijs bij de redactie onbekend is, zijn te bestellen via tel. 05110-74764. De rapporten zijn opgesteld in opdracht van het Staatsbosbeheer. * W. Altenburg, De vegetatie van de natuurreservaten Kunderberg en Wahlwiller Graven in 1991, Veenwouden, 1994, 42 pag., + bijlagen en kaarten. * W.S. van der Veen & W. Altenburg, De vegetatie van het natuurreservaat het ‘Vennengebied’ in 1991; de Overasseltse en Hatertse vennen, Veenwouden, 1993, 39 pag. + bijlagen en kaarten.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568235