Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527848

AuthorR. van der Meijden
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume25
Year1999
Issue1
Pages22-24
ISSN0017-2294
Abstract*R.M. Bekker, The ecology of soil seed banks in grassland ecosystems, Dissertatie Rijksuniversiteit Groningen, 1998, 192 pag. — Een belangrijke bijdrage aan de kennis over zaadbanken in de bodem, tevens van belang voor aankoop en beheer van natuurgebieden. *P. Bremer, Het botanisch onderzoek op Aver Heino, Zwolle, 20 pag., notitie milieu-inventarisatie prov. Overijssel no. 9806. Info: 038-4251752.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568237