Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527850

AuthorNN
TitleVerslag van de meerdaagse excursies in 1996
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume23
Year1997
Issue1/2
Pages31-35
ISSN0017-2294
AbstractHieronder volgen de verslagen van 3 van de 5 inventarisatieweekends die in 1996 zijn gehouden. In het algemeen kan gesteld worden dat 5 van dit soort bijeenkomsten per jaar een goed aantal is. Steeds waren er tussen de 20 en 30 deelnemers. Het is verheugend om te zien dat in toenemende mate ook minder ervaren floristen aan deze bijeenkomsten deelnemen. Behalve dat de weekends een schat aan gegevens opleveren, komen ze mede daardoor ook tegemoet aan een ander belangrijk doel: kennisoverdracht. We hopen dat in de toekomst de meerdaagse excursies enthousiast bezocht zullen blijven worden.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568239