Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527860

AuthorWout van der Slikke
TitleFoutencontrole
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume20
Year1994
Issue4
Pages64-65
ISSN0017-2294
AbstractIn Floronkatern nummer 7 is een overzicht gegeven van de inventarisatiegegevens van FLORON die zijn verzameld in de periode 1989-1991. Daarbij is aangegeven dat de gepresenteerde gegevens betrekking hadden op de ruwe, niet verbeterde gegevens. Voor het overzicht van de spreiding van en de aantallen bezochte km-cellen en voor het globale aantal taxa per cel is dit geen probleem. Voor het maken van soortsverspreidingskaartjes kan het echter hinderlijke fouten opleveren.
Een bestand van vele honderdduizenden waarnemingen zal nooit foutloos zijn. Het streven is echter wel om het percentage fouten zo klein mogelijk te houden. Het Landelijk Bureau is de afgelopen tijd dan ook hard bezig geweest om het databestand zoveel mogelijk te ‘zuiveren’ van onjuistheden.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568249