Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527861

AuthorJ. Mennema
TitleOnder de loupe
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume11
Year1983
Issue10
Pages239-240
ISSN0017-2294
AbstractIn de maand juni verschenen twee voor floristisch Nederland belangrijke publikaties: Heukels’ Flora van Nederland, 20e geheel herziene druk, door R. van der Meijden, E.J. Weeda, F.A.C.B. Adema & G.J. de Joncheere, uitg. Wolters-Noordhoff, Groningen, ƒ 59. In een volgende aflevering van Gorteria zal een uitgebreide beschouwing aan deze onder leiding van R. van der Meijden geheel herziene druk van Heukels’ Flora van Nederland worden gewijd. 2 Standaardlijst van de Nederlandse Flora 1983, samengesteld door R. van der Meijden, E.J.M. Arnolds, E.J. Weeda, F. Adema & C.L. Plate, Rijksherbarium, Leiden. Deze nieuwe versie van de Standaardlijst is wat de nomenclatuur en de opgenomen taxa betreft geheel in overeenstemming met de nieuwe druk van de Flora van Nederland. De UFK’s zijn bijgesteld aan de hand van de gegevens die de bewerking van de verspreidingskaarten voor de Atlas van de Nederlandse Flora (ook van de nog niet verschenen delen) aan het licht heeft gebracht.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568250