Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527867

AuthorRuud van der Meijden
TitleBoekbespreking 1
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume26
Year2000
Issue5
Pages235-236
ISSN0017-2294
AbstractJ. de Koning, J.W. van den Broek, H.J. van der Laar & G. Fortgens, B.K. Boom’s Nederlandse dendrologie. Geïllustreerde handleiding bij het bepalen van de in Nederland voorkomende soorten, variëteiten en cultivars der gekweekte houtige gewassen, Ede, 2000, 585 pag., 143 fig., NLG 99. Uitgeverij H. Veenman en zonen, ISBN 90-278-1552-6, geheel herziene 13e druk.
De lang verwachte herziening van Boom’s Nederlandse dendrologie. Zoals dat twee decennia geleden voor de Heukels’ Flora het geval was, moest ook Boom’s Flora grondig herzien worden en aangepast aan de tijd zonder daarbij aan de goede elementen van het boek afbreuk te doen. De meest in het oog springende verandering is de scheiding tussen de eigenlijke determinatiesleutels en de tekstdelen met de beknopte beschrijvingen en overige informatie. Het gebruiken van de nieuwe sleutels gaat nu een stuk sneller. Plezierig is ook dat alle soorten (en cultivars) strikt alfabetisch worden gepresenteerd, wat ook met de families zelf het geval is. Ook dit bevordert het gebruiksgemak aanzienlijk. De lijnfiguren van de bladen (het boek spreekt consequent van ‘bladeren’) zijn in hun karakteristieke opmaak gehandhaafd. Dit heeft tot gevolg dat de verwijzingen naar de figuren nog steeds “verstopt” zitten in de tekst, en dat afbeeldingen van soorten die thans niet meer worden genoemd (bijvoorbeeld Rhododendron neriifolium) toch afgebeeld blijven. Het genus Rhododendron is een goed voorbeeld van de inhoudelijke verandering van de oorspronkelijke tekst. Het totale aantal opgenomen soorten is met ruim 20% verminderd, maar er zijn diverse nieuwe soorten opgenomen, evenals een flink aantal “aanbevolen cultivars”. De determinatiesleutel is compleet herzien, en van kritische kanttekeningen voorzien. Hier is dus sprake van een echt nieuwe bewerking, een verbetering van het origineel. Ook de literatuurverwijzingen zijn kritisch bijgewerkt. Hetzelfde geldt voor de genoemde cultivars. Hoewel een boek als de Boom altijd wel incompleet zal blijven als het om een opsomming en karakterisering van cultivars gaat, is het goed dat de overzichten geactualiseerd worden. Dat geldt ook voor het boek in zijn geheel: het is te hopen dat de auteurs met enige regelmaat in staat worden gesteld om de inhoud verder te actualiseren en/of om nieuwe bewerkingen van genera te publiceren. Thans is de vernieuwde Boom weer vergelijkbaar met de voortreffelijke flora van weleer. Een groot compliment aan de auteurs is hier op zijn plaats.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568256