Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527871

AuthorDirk van Smeerdijk
TitlePalaeobotanisch onderzoek: een onmisbare hulpbron voor landschapsreconstructies in het verleden?
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume21
Year1995
Issue1/2
Pages62-63
ISSN0017-2294
AbstractOnder palaeobotanisch onderzoek wordt hier verstaan de studie van micro- en macroscopisch plantaardig materiaal afkomstig uit diverse bodemlagen. Belangrijke begrenzingen van het onderzoek zijn het actualiteitsprincipe, het wisselende taxonomische niveau (soort/familie) tot waarop identificatie mogelijk is, de mate van conservering van het materiaal, en de produktie en verspreiding van met name de zaden en het stuifmeel.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568260