Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527872

AuthorNN
TitleLet op! Twéé interactieve flora’s
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume24
Year1998
Issue5
Pages132-132
ISSN0017-2294
AbstractNaar verwachting zullen binnenkort, onafhankelijk van elkaar, twee verschillende cdrom’s verschijnen over de wilde flora van Nederland: a) Interactieve Flora van Nederland en Vlaanderen, van J. Marijnissen; b) Heukels’ Interactieve Flora van Nederland, van R. van der Meijden.
De Marijnissen-flora is een voortvloeisel uit een pedagogische promotiestudie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, waarbij het gebruik van multimedia in het onderwijs centraal staat. Daarbij ontwikkelde Marijnissen een soort schoolflora op cdrom + een determineer-lespakket. De onder a) genoemde Flora is een uitgebreide versie van die schoolflora. Alle soorten zijn geïllustreerd met een kleurendia. Deze cdrom bevat ook een verspreidingsatlas, gebaseerd op het sterretjes-bestand van de Atlas van de Nederlandse flora (Mennema c.s., 1980, 1985, Van der Meijden c.s., 1989): dus op uurhokbasis over de periode 1950 tot ca. 1980. Naar verluidt zal de prijs ca. ƒ 120 bedragen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568261