Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527878

AuthorMarco Roos
TitleBoekbespreking 4: T. Denters, Planten Kijk-Wandelgids van Nederland
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume34
Year2010
Issue6
Pages173-173
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568266