Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527880

AuthorBaudewijn Odé
TitleBreidt Grote centaurie (Centaurea scabiosa L.) zich uit langs de Waal?
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume25
Year1999
Issue4
Pages85-86
ISSN0017-2294
AbstractTijdens veldwerk in opdracht van het RIZA langs de Waal is in de omgeving van Zaltbommel een nieuwe vindplaats van Grote centaurie ( Centaurea scabiosa L.) gevonden. Er staan meer dan 20 uitbundig bloeiende planten op de zuidzijde van een zomerkade in de Gamerensche waarden (uurhok 45-11).
De Gamerensche waarden zijn door natuurontwikkeling sterk in beweging. Er is een steenfabriek opgeruimd, er worden nevengeulen aangelegd en er wordt extensief begrazingsbeheer uitgevoerd. De betreffende zomerkade is echter weinig verstoord en begroeid met een overwegend spontane flora met o.a. Knikkende distel (Carduus nutans), Beemdkroon ( Knautia arvensis), Goudhaver (Trisetum flavescens) Karwij Carum carvi), Groot streepzaad (Crepis biennis), Kamgras ( Cynosurus cristatus), Wilde margriet ( Leucanthemum vulgare) en Geoorde zuring (Rumex thyrsiflorus). In de wijde omgeving van de populatie groeien enkele verspreide exemplaren, oostelijker op de binnendijkse zijde van de winterdijk en westelijker op een zomerkade nabij de rivieroever. Op de winterdijk groeit Grote centaurie in weinig soortenrijk, gehooid grasland. Op de noordzijde van deze dijk ontbreekt de soort. Deze zijde is recent opnieuw ingezaaid, o.a. met een kweekvariëteit van Rode klaver ( Trifolium pratense). Grote centaurie hoort waarschijnlijk ook tot de soorten die door dijkbeheerders worden ingezaaid ter verfraaiing van de vegetatie. Vondsten op een dijk moeten dus met enige argwaan worden beoordeeld. Het ziet er echter naar uit dat Grote centaurie zich hier spontaan heeft gevestigd.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568268