Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527888

AuthorNN
TitleFloron-dag
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume14
Year1988
Issue5
Pages94-94
ISSN0017-2294
AbstractDe Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging organiseert een FLORON-dag ter gelegenheid van de oprichting van de Stichting FLORON (Floristisch Onderzoek van Nederland). De bijeenkomst zal worden gehouden op woensdag 28 december 1988 op het Rijksherbarium, Rapenburg 70-74, Leiden, aanvang 11 uur, sluiting ±16 uur; vanaf 10.30 uur is er gelegenheid om koffie te drinken in de kantine aldaar. Tussen de middag kan men de meegebrachte lunch gebruiken.
Aan de orde komen onder meer: — floristiek en natuurbescherming — internationale samenwerking op floristisch gebied — openbaarheid van floristische gegevens — opzet monitoring onderzoek — organisatievorm van het FLORON-werk
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568276