Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527898

AuthorsD.T.E. van der Ploeg, E.J. Weeda
TitleKorte mededelingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume11
Year1983
Issue12
Pages290-291
ISSN0017-2294
AbstractTragopogon porrifolius L. X T. pratensis L. ook in bloeitijd intermediair. Sinds de ontdekking van de hybride Tragopogon porrifolius L. x T. pratensis L. subsp. pratensis bij Wommels, Fr. (Gorteria 1, 1963, p. 99) is bijna elk jaar deze fraaie bastaard hier aangetroffen. Het betreft steeds dezelfde berm van een oude slagtedijk. Reeds eerder werd de aandacht gevestigd op het intermediaire karakter van de bastaard (bloemkleur, hoofdjessteel). Deze zomer viel mij op dat de bastaard ook in bloeitijd intermediair is. T. pratensis begint ongeveer een maand eerder (mei) te bloeien dan T. porrifolius (juni); T. porrifolius x T. pratensis blijkt hier tussenin te zitten.
In 1983 noteerde ik op de bovengenoemde slagtedijk de eerste open bloemen van T. pratensis op 20 mei. De eerste open bloemen van de hybride zag ik op 6 juni, terwijl T. porrifolius pas na 10 juni begon te bloeien.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568285