Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527899

AuthorRuud van der Meijden
TitleBoekbespreking
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume27
Year2001
Issue4
Pages95-96
ISSN0017-2294
AbstractF. Bouman. D. Boesewinkel, R. Bregman. N. Devente & G. Oostermeijer, Verspreiding van zaden, KNNV Uitgeverij, Utrecht, 2001, 240 pag., ƒ 59,50, ISBN 90 5011 133 5.
De vraag hoe een plant een bepaalde plaats bereikt heeft of nog kan bereiken wordt door vele excursiegangers gesteld en wordt ook bij natuurbeheerder vaak gehoord. De laatste jaren wordt almaar duidelijker dat sommige zaden vele (tientallen) jaren in de bodem kunnen overleven, en zo kunnen leiden tot het opduiken van een plantensoort waar hij al vele jaren niet meer gezien was. De interesse voor zaden in het algemeen is mede daardoor sterk gestegen, en het is dan ook een gunstig moment om de grote kennis die bij vele onderzoekers van het Hugo de Vrieslaboratorium van de Universiteit van Amsterdam aanwezig is over zaden voor een breed publiek beschikbaar te stellen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568286