Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527901

AuthorsJ. van der Linden, J.J. Spaargaren
TitleDraadrus (Juncus filiformis L.) in Noord-Brabant voor het eerst buiten het Dommeldal gevonden
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume20
Year1994
Issue5/6
Pages140-142
ISSN0017-2294
AbstractSo far Juncus filiformis in the province of Noord-Brabant was only known from the basin of the river Dommel, the recent localities of which are summarised here. A new locality was discovered along a stream-side of the Mark, some 25 km to the west.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568288