Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527904

AuthorJ. Mennema
TitleZaterdagexcursies
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume13
Year1987
Issue8
Pages218-218
ISSN0017-2294
AbstractDe Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging organiseert dit jaar een viertal zaterdagexcursies, die gewijd zullen zijn aan een ‘moeilijke’ plantengroep. Het doel van deze excursies – die in eerste instantie bedoeld is voor leden en contribuanten van ‘de Botanische’, maar waar introductie is toegestaan – is om enigermate gevorderde floristen te helpen zich ook in deze plantengroepen langzamerhand thuis te voelen. Daarom neemt de Commissie zich voor om deze excursies ook in de komende jaren te organiseren.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568291