Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527905

AuthorR. van der Meijden
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume14
Year1988
Issue5
Pages115-118
ISSN0017-2294
Abstract* Anonymus, Flora en fauna van de IJsseldelta, Samenvattend rapport milieuinventarisatie, Provincie Overijssel, hoofdgroep ruimtelijke ordening en inrichting, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle, 1988, 30 pag. * Anonymus, De Utrechtse uiterwaarden van Neder-Rijn en Lek, Natuur en Landschap, Samenvattend rapport, Provinciale Waterstaat van Utrecht, afdeling Ecologie, 1988, 60 pag. + 6 kaarten, ƒ 10 (excl. verzendkosten), telefonisch te bestellen bij de Centrale Bibliotheek van de provincie Utrecht (030-582278). — Een samenvatting van de inventarisaties vanaf 1983, waaruit onder meer kan worden afgelezen hoe onzorgvuldig er met de aanwezige natuurwaarden wordt omgesprongen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568292